Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel.

Anledningar till varför man väljer borgerlig vigsel framför kyrklig kan vara många. En borgerlig vigsel är rättsligt bindande.  Vidare saknar den helt religiösa inslag. Många väljer en borgerlig vigsel för att de som gifter sig saknar religiös tro, eller för att de bekänner sig till två olika religioner. Borgerlig vigsel är ett bra alternativ om man känner att det stämmer överens med ens livsåskådning. Likväl kan man genom en borgerlig vigsel fortfarande upprätthålla många av de kyrkliga traditionerna.

Vigseln kan utformas på det sätt som man själv önskar. Man kan exempelvis välja vilka kläder man vill ha. Det kan vara bröllopsklänning och frack eller ett par jeans och t-shirt. Det är länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun. Man kan vigas på Rådhuset eller Stadshuset. Men om man talar med vigselförrättaren kan vigseln äga också rum på annan plats. Innan man gifter sig ska man begära hinderprövning. Den gäller i fyra månader och ska ges till vigselförrättaren. När man bestämt sig för att gifta sig ska man kontakta tingsrätten eller kommunkontoret i den ort man vill gifta sig för att beställa tid.

En vigsel är gratis om den sker på Stadshuset eller i Rådhuset. Vill man dock att vigseln ska äga rum någon annanstans kostar det. Detta eftersom vigselförrättaren måste kunna ta sig till platsen. Vid vigseln ska två vittnen närvara. Om brudparet inte själva ombesörjer med vittnen kallas två kommunala tjänstemän. Vittnena måste vara myndiga, det vill säga ha fyllt 18 år. Under en borgerlig vigsel välsignas inte ringen. Det är därför helt valfritt om man vill växla ringar. Enligt Sveriges rikes lag finns det idag två olika varianter på själva vigselceremonin.

Brudparet väljer den ritual som tilltalar dem. Den ena tar ungefär två minuter och den andra tar ungefär bara 20 sekunder. Då man ösnkar en egen utformad vigsel, enligt annan ordning än den traditionellt kyrkliga så kallas den för profan vigselceremoni. Det finns emellertid inga hinder om man skulle vara medlem i Svenska kyrkan och ändå vilja ha en profan ceremoni.