Diamanter

Diamant och diamanter.

Det är populärt att utsmycka sin vigselring med diamanter. Det behöver inte bli så väldigt dyrt. Generellt har små diamanter ett lägre pris, då de är enklare att finna. Det finns dock fler faktorer än bara storleken på diamanten som avgör vilket pris den har. Av vikt är den så kallade hanteringstiden och kvaliteten. Då diamanten tar lång tid att bearbeta blir den följaktligen dyrare ju mer arbete som ligger bakom.

Kvaliteten på diamanten avgörs bland annat av hur mycket den glittrar. Det visar hur välslipad den är. Den vanligaste slipningen kallas brilliantslipning och det innebär 57 fasetter.  Fasett betyder i detta fallet slipyta. En annan kvalitetsmarkör är renheten, det vill säga huruvida diamanten innehåller inneslutningar. En inneslutning är en orenhet inne i själva diamanten som inte går att slipa bort. För att undersöka om diamanten innehåller några inneslutningar måste man ibland använda sig av luppförstoring.

När du ska välja vilken typ av diamant som ska utsmycka din vigselring är det flera saker du kan tänka på. De dyraste är det naturligt färgade diamanterna. Priset är beroende av att de är sällsynta. De naturliga färgerna är gul, röd, brun, grön, blå och rosa. Diamanter importeras i huvudsak från Australien, Sydafrika och Ryssland. Processen med att få fram en diamant är mycket tidskrävande. För att utvinna så lite som 1 gram diamant måste man bryta hela 20 000 kilo berg. Av detta gram är det bara 20 procent som har ädelstenskvalitet.

För att allt ska gå rätt till bedöms diamanterna även av en opartisk enhet. När diamanten kommer till sliperiet hanteras den i olika faser. Dessa är bedömning, delning, bruting och fasettslipning. Men när diamant har inkommit till din butik kan även du som konsument ha idéer om hur du vill att diamanten ska utformas. Att bära en diamant på fingret ger en livslång känsla av lyx.