Möhippa

Möhippa.

Någon vecka innan bröllopet är det vanligt att brudens vänner anordnar en så kallad möhippa. Möhippan har faktiskt anor långt tillbaka i tiden då så kallade mökvällar anordnades. Man startade med möhippor redan på 1600-talet. Då var det brudens föräldrar som arrangerade ett samkväm för släkt och vänner kvällen före bröllopet.

Ordet hippa betyder festlig sammankomst och började att användas vid sekelskiftet. Brukligt var att bruden under dessa tillställningar skulle bada.  Idag är det är oftast brudtärnan som arrangerar möhippan. Under denna dag hittar man på olika aktiviteter och upptåg. Kom ihåg att det krävs en del planering för att en möhippa ska bli riktigt lyckad. Möhippan är ett ypperligt tillfälle för alla brudens vänner att lära känna varandra. Det finns ingen given mall som man ska följa när man håller en möhippa.

En extra krydda kan dock vara om bruden är ovetande om att möhippan ska äga rum. I övrigt är det bra om möhippan börjar organiseras några veckor innan den ska äga rum. Detta eftersom det ofta är många personer som ska medverka. En möhippa kan delas upp i dagsaktiviteter och kvällsaktiviteter. Populära aktiviteter under dagen är exempelvis go-cart,  paintball, minigolf eller danskurs. Det är naturligtvis bra om brudens intressen får styra någorlunda. Under kvällen är det vanligt att gänget samlas för att äta en bit mat och dricka gott.

Tänk på att antalet aktiviteter måste stå i relation till hur mycket tid man har. Alltför många gör att alla blir trötta; alltför få riskerar att möhippan blir avslagen. Totalt tre till fyra större aktiviteter är rimligt för en heldag. Det kan vara bra att göra upp om den ekonomiska delen innan dagen för möhippan. Därmed kan man minimera risker för att pinsamheter ska uppstå. Viktigt är att man tidigt sätter ett tak för vad möhippan får kosta för varje enskild person. Ett bra tips kan vara att brudens vänner samlas en tid efter möhippan för att sätta ihop ett fotoalbum.