Svensexa

Svensexa.

Svensexa, kallades tidigare för Svenmiddag, är en fest bestående av manliga vänner till den man som är på väg att gifta sig. Tillställningen syftar till att mannen ska ta farväl av ungkarlslivet för att ägna sig åt familjen. Redan under 1600-talet förekom festligheter med brudgummen och hans vänner. Då var det dock brudgummen själv som var arrangör. Ordet ”sexa” syftade under 1800-talet på middagen som serverades klockan sex.

Likväl var den praktisk betydelsen att mana börja inta alkohol vid denna tidpunkt. Flera av de tidiga traditionerna kring svensexor finns fortfarande kvar. Likväl har det tidigare måttlösa intaget av alkohol nu fått konkurrens av en rad andra nöjen. Idag är det brukligt att man samlas under en heldag där olika upptåg och överraskningar spelar allt större roll. För att en svensexa ska bli lyckad krävs således en del förberedelser. Se till att arrangera svensexan flera veckor innan den ska äga rum.

Sätt ihop en schema så att ni har fullt med aktiviteter under hela dagen. Annars är risken stor att svensexan blir något avslagen. Det kan vara en bra idé att sätt samman en mindre grupp som får ansvaret över att se till att lokala bokas och att tidschemat är fungerande. Därefter kan man skicka ut tidschemat till alla deltagarna, naturligtvis förutom brudgummen. Gör upp om den ekonomiska biten innan svensexan. Annars kan pinsamheter uppstå. Sätt också tidigt ett tak för hur mycket den får kosta per deltagare.

Ge också någon deltagare ansvaret för att ta foton under kvällen. Dessa kan sedan sättas samman i ett album och ges i present till brudgummen. Vanliga aktiviteter under dagen är, beroende av årstid, exempelvis go-cart, golf eller segling. I regel fortsätter firandet under kvällen med att man äter och dricker tillsammans. En vanlig ingrediens i svensexor är också kidnappning. Denna bör vara utformad på ett innovativ sätt. Brudgummen få intet ana.