Vigsel

Vigsel.

Vigsel är en symbolhandling där par lovar att älska varandra i nöd och lust. När man genomgått en vigsel har man inträtt i ett äktenskap. En vigsel sker ofta i kyrkan. Men den kan också ske borgerligt.  Inför vigseln samtalar brudparet med vigselförrättaren. Innan man kan gifta sig så måste man ansöka om så kallad hindersprövning. Det gör an hos Skatteverket. De som gift sig borgerligt kan också be om en kyrklig välsignelse över sitt äktenskap.

De som vill gifta sig i en annan församlings kyrka kontaktar den församlingen. Samma sak gäller för dem som ämnar gifta sig utomlands. Vigsel kan förrättas vid ett begränsat antal svenska utlandsmyndigheter. Ambassader kan dock ha olika typer av regler. Till en kyrklig vigsel i Sverige ska följande dokument medtagas: Intyg om hindersprövning, blankett för kyrklig handling/vigsel som beställs i brudens hemförsamling, pass, vigselbevis och naturligtvis ringar. Rätt att gifta sig i kyrkan har den som tillhör kyrkan samt skriftskolgången. Vigseln innebär att brudparet välsignas och att äktenskapet stadfästs inför Gud samt i närvaro av minst två vittnen. Bönen om välsignelse är det centrala i den kyrkliga vigseln.

Församlingen ber också om Guds välsignelse för makarna. Om man gifter sig borgerligt utser Länsstyrelsen borgerliga vigselförrättare och partnerskapsförrättare efter förslag från kommunerna i länet. På Länsstyrelsen finns förteckning över de personer som är utsedda till vigsel- och partnerskapsförrättare i varje län. Det är också Länsstyrelsen som kan ge tillstånd till äktenskap om någon av partnerna är under 18 år. När man är i begrepp att gifta sig bör man på ett tidigt stadium boka in ett datum då vigseln kan förrättas.