Vigselring

Vigselring och vigselringar.

Vigselringar bärs av det äkta paret för att påminna om det trohetsed de avgett varandra vid vigseln. Traditionen med att bära vigselring går långt tillbaka i historien och bars redan av romarna. Enligt föreskriven sed bärs vigselringen i Sverige på vänster hands ringfinger. Det är vanligt att man på samma finger bär sin förlovningsring. Det har inte alltid varit så att både mannen och kvinnan bär vigsel ring. Tidigare var det endast kvinnan som fick en ring av mannen.

Under årens lopp har också modet svängt beträffande utförande på vigselringarna. Ibland har de varit populärt med smala, ibland bredare. Men traditionsenligt är vigselringen ska vigselringen vara enkel och slät till sin utformning. I många kulturer har dock förlovningsringen ett utförande som indikerar vilken samhällsklass man tillhör. Om man har råd med ädelstenar så är det således vanligt att också förlovningsringen är prydd med sådana.

Likväl får denna ring ett mindre symbolvärde efter vigseln, då vigselringen blir den viktiga. Det finns vigselringar i alla möjliga prisklasser. Vanligt i Sverige är att man spenderar runt tusen kronor. Vill du ha en individuellt utsmyckad ring, kan en juvelerare naturligtvis ordna detta. Men då blir det också lite dyrare. Det viktigaste med vigselringen är dock knappast priset, utan snarare det faktum att du ämnar bära den resten av ditt liv. Följaktligen kan ett tips vara att skaffa en ring som är lätt att bära och som inte har en massa ornamenteringar som är i vägen hela tiden.

Från att vigselringar i huvudsak varit av rött guld, kan man idag även se vitt guld och platina, samt en mängd olika sorters ädelstenar. Det är heller inte ovanligt att man kombinerar olika ädelmetaller, såsom rött och vitt guld i samma ring. Många gånger väljer bruden och brudgummen att beställa en inskription på insidan av vigselringen där bådas namn eller enbart partnerns namn står, samt det datum då vigseln ägde rum. Även här kan man vara mer individualistisk. Citat och tänkesätt förekommer också som inskriptioner.